Lysekils kommuns förtroendevalda

Övrigt (7 st)

Här hittar du exempel råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunrevision
Fyrstads Flygplats AB
Fyrbodal, kommunalförbundet
Gode män enl fastighetsbildningslagen
Mitt Bohuslän, kommunalförbund
Vikarvet, fornminnessällskapet
Överförmyndare