Lysekils kommuns förtroendevalda

Bolag (5 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Lysekils Stadshus AB
Havets Hus i Lysekil AB
LysekilsBostäder AB
LEVA i Lysekil AB
Lysekils Hamn AB