Lysekils kommuns förtroendevalda

Lysekils kommuns förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du exempel råd, arbetsgrupper i kommunen.

Utskott och beredningar

Styrelse och nämnders utskott

Gemensamma nämnder

Kommunerna i Sotenäs, Munkedal och Lysekils har gemensamma nämnder inom IT, lön och miljö

Partier